Selecteer een pagina

Marktbericht 10 juli 2020

 

Consumptie
De eerste percelen vroege Premiere zijn rijp om te rooien, de onderwatergewichten zijn goed en de tonnen zullen rond de 35-40 ton per hectare liggen. De laatste oude aardappelen gaan veelal weg voor vlokken en voer.  De nieuwe oogst groeit door het wisselvallige en niet te warme weer uitstekend. De verwachting is dat de nieuwe exportvraag eind juli, begin augustus weer op gang zal komen. Met goede tonnen en een juist OWG is het te overwegen om de percelen dood te spuiten. Met het vervallen van de Reglone moeten we kijken of we de aardappelen na het doodspuiten met de nieuwe middelen Quickdown en Spotlight binnen drie weken goed velvast kunnen krijgen, wat belangrijk is om ze te kunnen exporteren naar het buitenland. Prijzen zijn nog niet bekend, de marktprijs zal zich nog moeten ontwikkelen.

Links Alegria en rechts Frieslander

Zorba’s, die extreem groeien (zie groeischeuren)

 

Toepassing Royal MH


Vorig week hebben we er een brief gemaild over de toepassing van Royal MH:

Effect ROYAL MH op kiemremming en gewichtsverlies in aardappelen onderzocht. (www.akkerbouwactueel.nl , 8 juli 2020)

Dat een toepassing van ROYAL MH in aardappelen rust en stabiliteit in de bewaring geeft is bekend. Nieuw bewaaronderzoek van WUR open teelten 2019-2020 laat een reductie van gemiddeld 90% van de kiem zien ten opzichte van aardappelen die NIET zijn behandeld met ROYAL MH. Wel zijn er verschillen tussen de aardappelrassen. Dit onderzoek bevestigt dat een veldtoepassing van ROYAL MH een stevige en noodzakelijke basis is voor de kiemremming van aardappelen.

 

Pootgoed


Integrale ontheffing voor nacontrole (virusonderzoek) 2020


Als gevolg van de Covid-19 crisis is schaarste ontstaan aan specifieke laboratoriummaterialen voor PCR-onderzoek. Hierdoor zal de omvang van de verplichte nacontrole (virusonderzoek) moeten worden beperkt. Het bestuur en de vaste commissie van de NAK willen, gelet op de ongunstige situatie in het veld, een beslissing daarover niet uitstellen. Op basis van de huidige zorgwekkende vooruitzichten met betrekking tot de laboratoriumcapaciteit voor PCR-onderzoek is daarom besloten tot integrale ontheffing van de nacontrole voor alle nacontrolegroepen en alle klassen. Dit betekent dat voor virus de uitslag van de veldkeuring bepalend is voor de klasse.

Malika pootgoed                                                              Premiere pootgoed 

 

Demoveld

Net zoals in andere jaren hebben we dit jaar ook weer een demoveld, hieronder een impressie van de huidige situatie

 

 

Vakantie
Richard is met vakantie van 13 juli t/m 25 juli. Voor vragen kunt u terecht bij Dennie van Druningen of Jelmer van Meer. Onze dronewerker(Jens van den Dries) heeft ook nog een mooi filmpje opgenomen van de trailer van Geuze die rondrijdt door heel Nederland.

 

Call Now Button