Selecteer een pagina

Marktbericht 13 maart 2024

 

Consumptieaardappelen

 
Oogst 2023:

We hebben afgelopen weken prijzen betaald van € 40.00 voor de Fontane/Challengers (Agria/Innovator/Markies waren nog hoger) op basis van week 17. Voor de tijd van het seizoen zijn dit topprijzen. Momenteel is het stil geworden op de consumptiemarkt. Eerst moeten de vele partijen die gekocht zijn voor maart/april opgehaald worden. Het is wachten hoe het voorjaar gaat verlopen met het planten van de nieuwe oogst voor 2024, echt vroeg starten kunnen we al niet meer omdat het al half maart is. Gaat de markt voor oude oogst (2023) nog een stap zetten richting de niveaus die vorig jaar zijn bereikt, niemand die het echt weet.

De afzet naar de export is momenteel rustig, dit komt ook door de hoge prijzen die men moet betalen in de Benelux. Zuid-Europese landen en de Afrikaanse landen vinden de aardappelen te duur.  Ook laat de kwaliteit vaak te wensen over en komen er klachten binnen over het geleverde product. Mede hierdoor is iedereen ook voorzichtig om zaken te doen en valt de export daardoor redelijk stil. Er zijn momenteel weinig transacties in de export.

Op termijn komen er zeker kansen, maar komende maand(en) zal het toch aftasten worden waar de markt heengaat. Tafelaardappelen blijven daarentegen zeker gevraagd als de kwaliteit goed is, alleen is er een gering aanbod.

 
Oogst 2024:

Door schaarste van pootgoed en de gevolgen hiervan, zijn wij pas redelijk laat naar buiten gekomen met onze contracten. Hoewel we later zijn gestart, zijn we hiermee ook in een afrondende fase. Mocht u interesse hebben in zekerheid in uw teelt of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn bij Select Potato, neem contact op met:

 

Jelmer van Meer

j.vanmeer@selectpotato.nl

+31 (0)6-13457688

 

Pootgoed

De eerste poters zitten al in de grond voor de vroege teelten. Noodgedwongen zijn we moeten stoppen hiermee, vanwege de neerslag van begin deze week. Poters worden de komende weken veel uitgeleverd, zodat ze kunnen acclimatiseren en in het witte puntjes stadium de grond in kunnen voor een optimaal resultaat.

Let goed op de volgende punten bij ontvangst en behandeling van uw pootgoed:

  • Bewaar uw TIR-certificaat of big bags/zakken labels goed, want u krijgt deze maar 1 keer bij aflevering!
  • Houd verschillende telernummers apart als u gaat planten, mochten er later klachten voordoen.
  • De beste opslag is uw pootgoed in kisten te bewaren, met goede verversing van lucht.
  • Bewaar pootgoed niet te lang in big bags, dit zijn vervoermiddelen en niet bedoeld voor lange opslag! Buiten zetten en de big bags van boven open maken om te luchten
  • Opslag in een kieper is geen opslag voor pootgoed door verstikking, condens.
  • Behandel uw pootgoed tegen rhizoctonia/fusarium (en evt. zilverschurft en zwarte spikkel)
  • Let op bij het snijden van pootgoed dat u de hygiëne goed op orde heeft. Ontsmetten van alle apparatuur na elke partij en snij niet als er lange kiemen op de knollen zitten.
  • Probeer altijd de knollen van een partij te tellen.

We zijn begonnen met het uitleveren van het pootgoed en hopen dat we straks alle juiste hoeveelheden en maten ook werkelijk krijgen. Door de grote tekorten in pootgoed hopen we niet straks tegen problemen aanlopen. Wekelijks hebben we te maken met gewijzigde sorteermaten en hoeveelheden die wij vooraf hebben besteld. Dit blijft voor ons een onzekere factor.

Van alle onderstaande rassen zijn er alleen nog restanten beschikbaar.

 
Frietrassen (incl. contract):
Agria is beschikbaar, eventueel hogere klassen
Diamant Restant 28/35
Frieslander Restant 35/55
Kingsman Restant 55/65 (evt. gesneden geleverd)
Palace Restant 50/60
Premiére Restant 35/55
   

 

Tafel- export rassen(incl. terugleveren):
Annabelle Restant 32/50
Bildtstar Restant 50/55
Dore Restant 28/35
Eersteling Restant 25/28
Eigenheimer Restant 35/45
Glorietta Restant 30/50 (Vastkokende segment)
Goldmarie Restant 35/55 en 50/55 (Vastkokend segment AA)
Irene Restant
Kennebec Restant
Marcelle Restanten
Melody Restant 35/50
Mikado Restant 28/35 en 35/55
Musica Restant 28/35
Nicola Restant 35/50 en 50/55
Sound Restant 35/55
Sylvana Restant 55/65
Triplo Restant 35/55
   

 

Wij hebben als Select Potato een breed assortiment met rassen, elk ras geschikt voor eigen grondsoort en afzet. In totaal verhandelen wij circa. 75 verschillende rassen, dus weet u niet precies wat u zoekt, neem contact op met:

 

Richard de Koster

R.dekoster@selectpotato.nl

+31(0)6 5377 0668

 

Potatopol verzekering

Wanneer u pootgoed ontvangt en de herkomst ervan is buiten Nederland (bijv. België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden), dan dient er voor de Potatopol verzekering een importkeuring op bruin en ringrot te worden gedaan. Deze keuring heeft in het buitenland sowieso al plaatsgevonden, maar deze keuring is niet gevalideerd voor de Nederlandse markt!

Mochten hier nog vragen over zijn, neem dan contact op met:

 

Jelmer van Meer

J.vanmeer@selectpotato.nl

+31 (0)6-13457688

 

Call Now Button