Selecteer een pagina

Marktbericht 21 september 2021

 

Op dit moment hebben we een rustige aardappelmarkt, fabrieken zitten goed in hun positie de komende periode.  De eerste percelen van de hoofdoogst zijn doodgespoten en over twee á drie weken zal er gestart worden met het rooien en inschuren van deze aardappelen. Momenteel wordt er nog druk gerooid in de midden-vroege soorten, maar op veel plekken zal er gewacht moeten worden op regen, maar deze staat nog niet op de vooruitzichten vandaag. Links en rechts wordt er gekozen om de aardappelen te beregenen om toch te kunnen rooien.

Met de verwachting dat niet alle partijen lang zijn te bewaren vanwege kwaliteitsproblemen,  hebben we op dit moment een status quo in de markt. Deze verwachting van dwingend aanbod vanwege kwaliteit zorgt ook voor druk op de markt vanwege deze slechte partijen. Op de termijnmark zien we een lichte stijging richting €19,- eind april, wat op termijn ook weer vertrouwen geeft op de aardappelmarkt. Op termijn zijn er zeker aardappelen nodig voor de industrie, alleen de grote vraag is, hoe zullen de mindere partijen geaccepteerd worden en hoelang zullen deze op de markt blijven?

De exportmarkt begint zich te vormen, doordat de eerste grove partijen beschikbaar komen. De vroege exportrassen hadden namelijk erg veel tal, hierdoor ook een fijnere sortering. Midden-vroege en hoofdoogst rassen hebben meestal het tegenovergestelde, namelijk erg weinig tal. Door het koude voorjaar zijn alle rassen ook iets later. Er is wel vraag naar goede Agria’s afland (liefst doodgespoten) met geen holle harten binnenin.

 

Inschuurmonsters

Kwaliteit, dat is het thema in de markt. Links en rechts komen er verschillende problemen naar boven in de bemonstering, voornamelijk groeischeuren, ritnaalden, slakken, misvormingen en holle knollen. Hieronder een impressie wat wij in het veld tegenkomen, op dit moment:

Zeker dit jaar is er niets belangrijker dan weten wat voor kwaliteit er in de schuur zit. Hiervoor is het beste om inschuurmonsters te nemen. Van elk perceel, maar ook per 150-200 ton, of bijvoorbeeld een monster van de kopakker. Wees alert en neem dit monster, dan weet u of de partij gezond is en houdbaar in uw schuur!!

Ook al bent u nog vrij met uw aardappelen, neem dan monsters, zodat uw afnemer ook in april nog de kwaliteit direct uit de stortbak heeft. Wij komen graag langs om zakken af te geven, zodat u monsters kunt nemen. Af en toe een emmer op de band werkt het beste en geeft een goed beeld van de partij.

 

Schroom niet om te bellen als wij nog geen zakken hebben afgegeven en laat het weten als ze klaar staan, dan halen wij ze zo snel mogelijk op!

 

Heeft u de mogelijkheid om een kopakker apart op te slaan, dan is dit zeker het overwegen waard. Een kwalitatief mindere kopakker achter in de cel, kan ervoor zorgen dat de gehele partij vroeger weg moet, dan eigenlijk gepland. Zeker in de Agria markt, kunnen grote kwaliteitsverschillen binnen één partij ervoor zorgen dat deze niet afgezet kan worden in Categorie 2, maar in de bulk terecht komt van Categorie 1, of uiteindelijk nog een mindere bestemming.

Het verschil in de noteringen tussen Categorie 1 en 2, is al behoorlijk groot en de verwachting is dat dit niet kleiner wordt. Voor kwalitatief goede aardappelen is er zeker perspectief.

 

Pootgoed

Pootgoed wordt druk gerooid, maar ook hier zorgt droog weer ervoor dat er op sommige plaatsen eerst gewacht moet worden op regen, wanneer er geen bron beschikbaar is natuurlijk. Door een lage virusdruk is de verwachting dat er in tegenstelling tot de afgelopen 2 jaar partijen beter in de nacontrole zullen blijven. De verwachting is ook dat er een goede vraag vanuit buitenland zal komen, enige beperkende factor kunnen de stijgende transportkosten zijn (o.a. containerprijzen, jute) naar deze bestemmingen.

We zijn ook gestart met verkoop van pootgoed in rassen zoals: Alegria / Bintje / Bildtstar / Dore / Frieslander / Nicola.  De meeste rassen zijn nog wel onder voorbehoud van nacontrole of met een prijsreservering.

Call Now Button