Selecteer een pagina

Marktbericht 25-10-2019

Consumptie
Deze week is er voorzichtig gestart met de hoofdoogst, dit is nog zeker niet op alle plekken mogelijk, maar de weersverwachting voor komende week geeft goede hoop. Op dit moment is naar schatting 30-40% van het Nederlandse areaal gerooid. Als we kijken naar de belangrijkste gebieden in Europa zit er nog 40.000 hectare in de grond. Hiervan is ongeveer 10.000 hectare bedoeld voor de levering afland. Eind volgende week zal naar verwachting het grootste gedeelte zijn ingeschuurd.

Op dit moment zitten we in een vaste markt met iets meer vraag dan aanbod door weinig beschikbaar droog kwalitatief product. Met een termijnmarkt rond de € 17,- lijkt dit een goede bodem voor komend seizoen. Export is op zoek naar aardappelen, maar is niet bereid de gevraagde prijzen te betalen en industrie heeft nu nog voldoende contract (inclusief meelever)kilogrammen. Wij zijn wel op zoek naar alle soorten aardappelen voor levering op korte en lange termijn. Denk hierbij aan tafel-, export-, industrie- en tweede kwaliteit aardappelen. Heeft u interesse opmerkingen/vragen neem dan contact op met Dennie van Druningen.

Pootgoed

“Nacontrole” is het onderwerp dat op dit moment in heel de pootgoedsector wordt besproken. We stevenen dit jaar af op een historisch jaar met een hoog percentage aan verlagingen en afkeuringen (momenteel rond 37%). 

Dit hoge percentage komt mede door de hoge luizendruk tijdens het hele groeiseizoen. Niet alle virussen zijn in de selectie zichtbaar geweest, waardoor er toch onverwachts grote teleurstellingen zijn van telers die dit niet hadden zien aankomen. De luizendruk is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen door, geen strenge winters, luizen die overwinteren, groenbemesters etc. Dit zal zeker grote gevolgen hebben voor het hoogwaardige uitgangsmateriaal voor komend teeltseizoen. Voor de beschikbaarheid van hoge klassen heeft dit grote invloed, kijken we naar pootgoed klasse A en B dan verwachten we normaliter in de hoofdrassen voldoende beschikbaar te hebben. 

Met een steeds verdere specialisering naar industrierassen kan er krapte ontstaan aan populaire rassen. Bent u al bezig met de teelt in 2020? Dat moedigen wij aan en daarom hebben wij voor volgend seizoen(en de seizoenen daarna) al pootgoed beschikbaar voor interessante prijzen. Denk hierbij aan de rassen:

  • Alegria
  • Amora
  • Divaa
  • Fontane
  • Innovator
  • Sinora
  • Zorba
  • (Agria)

Mocht dit uw interesse wekken, neem dan vrijblijvend contact op met Richard de Koster.

Demovelden

Onderstaand een samenvatting wat wij op onze velden hebben gezien:

Demoveld Willemstad:

Op 19 april jongstleden hebben wij het demoveld handmatig gepoot, het veld bestaat uit 41 rassen van 10 verschillende handelshuizen. Het demoveld is niet beregend, maar heeft een normale tot goede opbrengst kunnen realiseren, gemiddeld 55 ton bruto. Het onderwatergewicht heeft lange tijd op een laag niveau gezeten, maar is uiteindelijk goed afgerijpt en alle industrierassen hebben wel een OWG van minimaal 360-370 bereikt. De uiteindelijke gegevens moeten nog worden getest.

Demoveld Schoondijke 

Op dit veld hebben wij getest met de meststof Vigor Seed. De meststof wordt toegediend voor het poten en zorgt voor een vlotte start van het gewas en levert uiteindelijk 1-2 knollen extra tijdens de groei. Dit is een mooie aanvulling op rassen met een laag knolaantal, zoals Agria, Innovator en Divaa. Dit is het eerste jaar dat we de meststof hebben getest en gaan dit volgend jaar op grotere schaal inzetten bij zowel de consumptie- als pootgoedteelt. 

Mocht u interesse hebben in de meststof Vigor Seed dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Richard de Koster.

Trailer Select Potato/Geuze

Deze week is onze nieuwe trailer afgeleverd bij Geuze Transport, wij zijn erg blij met het mooie resultaat!

 

   

 

Call Now Button