Selecteer een pagina

Marktbericht 3 november 2023

 

Consumptie:

Het rooien is zoals bekend helaas stil gevallen en 15 tot 30 procent van de aardappelen zitten nog in de grond. Normaliter zijn we in de afrondende fase van het aflandseizoen, maar dit kan nog wel even gaan duren, want de weersvoorspellingen zijn op dit moment niet gunstig. Dit zorgt wel voor beweging op de markt.

De rassen Challenger en Innovator worden gevraagd door de industrie, door een minder groot areaal en een gemiddelde opbrengst. De industrie heeft zich met Fontane redelijk tot goed ingedekt, maar hier komt ook ruimte om te kopen voor de komende maanden.  Agria partijen hebben een minder hoge kwaliteit, waardoor een groot gedeelte van de afzetmarkt niet haalbaar is, en moet er worden gekeken naar de bulkindustrie. Maar de verwerkende industrie heeft hiervoor(op enkele fabrieken na) geen standaard programma. Voor goede Agria is er zeker plaats momenteel in friet en export. Heeft u rassen aan te bieden, neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Telers die de aardappelen achter de planken hebben zitten, zijn ook rustig, er wordt vooral gekeken naar het weer en/of alle aardappelen uit de grond komen.

De exportmarkt richting Afrika loopt matig, richting de Caraïben loopt het een stuk beter, maar voor deze markt dienen de aardappelen ook van hogere kwaliteit te zijn en zo goed als vrij van grond (hiervoor wordt vaak bovenmaats pootgoed voor gebruikt). Er is een gezonde vraag naar mooi, velvast, droog materiaal uit de schuur. Aandachtspunt is wel dat het percentage voer dit jaar een aanzienlijk stuk hoger ligt dan in andere jaren. De onregelmatige groei van het gewas heeft daaraan bijgedragen.

Alegria laat ook dit jaar weer zien een stabiel ras te zijn in de afzet en met het lage percentage misvormde knollen, krijgt hij ook een steeds groter aandeel in het Agria-segment. Met relatief lage tarrapercentages en een groot aandeel grove knollen, is zowel afnemer als leverancier dit jaar wederom tevreden met de teelt. Voor de komende weken is er nog zeker plaats voor Alegria en worden er relatief hoge prijzen betaald. Neem hiervoor contact op met ons.

 

Bewaring:

In de bewaring komen we de eerste kwaliteitsproblemen tegen. De inschuurmonsters die wij tot nu toe hebben bekeken, zijn in grote lijn van mindere kwaliteit dan in andere jaren. Problemen die wij tegenkomen in de inschuurmonsters zijn:

  • Hoog percentage holle knollen
  • Hoog percentage misvormde knollen / groeischeuren
  • Glazen knollen
  • Laag OWG
  • Hoog percentage rooibeschadiging
  • Vreterij, vooral door ritnaalden en slakken
  • Phytophthora
  • Grijsverkleuring

Naast de constatering van diversen mankementen is kieming een belangrijk aandachtspunt. Partijen die 2-3 weken geleden met hoge temperaturen zijn gerooid, beginnen in de bewaring al los te komen. Neem voor uw bewaarstrategie contact op met uw adviseur.

Heeft u nog inschuurmonsters staan, geef een seintje en we komen deze ophalen. Deze zullen we in de komende weken beoordelen en de resultaten aan u communiceren. Het voornaamste belang bij inschuurmonsters is de sortering en eventuele inwendige kwaliteitsgebreken, want een monster van bovenaf geraapt, heeft bijna altijd een grovere sortering dan van onder de band.

 
Pootgoed:

Op 10 oktober maakte de NAK bekend via een nieuwsbericht dat het verlagingspercentage op 35% zat, dit zou zelfs richting de 40% kunnen gaan. Dit zorgt voor spanning op de pootgoedmarkt, want alle monsters zijn zeker nog niet uit de nacontrole. De verwachting is dat dit ook nog wel even kan duren, omdat de exportmonsters voorrang krijgen op de voorjaarsrassen. Er worden veel partijen verlaagd van uitgangsklasse PB materiaal naar bijvoorbeeld afgekeurd. Daarna gaan ze in de her bemonstering en komen ze eventueel terug in een A-klasse. Er zullen best wat B-klasse partijen de markt op komen wegens virus of schurft/POK.

Volgende week zijn de pootgoeddagen en stellen diversen pootgoedhandelshuizen hun locaties open. Ze ontvangen klanten en geven updates over de nieuwe rassenontwikkelingen en de pootgoedprijzen voor aankomend seizoen. De belangrijkste vraag is op dit moment, wat komt er beschikbaar en in welke klasse en maatsortering? Sommige pootgoedhandelshuizen hebben al aangegeven dat er 20 – 25% minder pootgoed beschikbaar zal zijn. Dit zal voornamelijk over de fritesrassen gaan.

Pootgoed voor december levering graag z.s.m. opgeven en reserveren zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Wij kunnen normaliter veel rassen leveren. De maten zullen dit jaar groffer zijn dan andere jaren want het pootgoed is grof gegroeid afgelopen jaar. Mocht u op zoek zijn naar een nieuw ras, u kunt ons bellen/mailen/appen.

Ook hebben wij weer uitgangsmateriaal beschikbaar voor eigen vermeerdering, denk aan de rassen:
Agria – Annabelle – Bintje – Bildtstar – Frieslander – Melody – Musica etc. Deze dienen wel tijdig besteld te worden en voor de monopolierassen moeten deze worden aangegeven bij het desbetreffende handelshuis.

Call Now Button