Selecteer een pagina

Marktbericht 8 maart 2023

 

Consumptieaardappelen

 
Oogst 2022:

Ten opzichte van 3 weken geleden is er niet veel gebeurd op de consumptiemarkt. Fabrieken draaien rustig door op contractaardappelen en eventuele meeleveraardappelen. Voor de vrije handel is op korte termijn geen vraag. Dit zorgt ook voor een negatieve verwachting op de termijnmarkt. Daarentegen zijn er al zeer veel aardappelen opgeruimd en zijn er minder aardappelen in de schuur dan in andere jaren. Wat wel opvalt is dat dit vooral Agria’s zijn, die nog niet verkocht zijn.

De afzet van Agria richting export Spanje/Frankrijk loopt op zich redelijk goed door, alleen komen er wel klachten over drukplekken en rooibeschadiging.  Momenteel druppelen in Spanje de eerste aardappelen uit Egypte binnen, wat overigens ook een duur alternatief is.

De afzet richting Afrika kabbelt door, deze wordt voor het overgrote gedeelte ingevuld met bovenmaatse poters of afkeurde poters en/of aardappelen vanuit de UK (bovenmaats pootgoed). Veldgewas wordt er nauwelijks aangeboden vanwege het prijsverschil met fritesaardappelen.

Op termijn komen er zeker kansen, maar komende maand zal het toch aftasten worden waar de markt heengaat. Dit heeft ook te maken met de areaal verwachting en of we een vroeg of laat voorjaar krijgen. Dit komt elk jaar terug, dus ook anno 2023 heeft dit nog invloed op de aardappelmarkt.

 
Oogst 2023:

De eerste poters zijn afgelopen week in de grond gegaan op Tholen en Goeree Overflakkee. De omstandigheden waren redelijk tot goed, maar de komende weken staan er regen en koud weer op de radar. Poters worden de komende weken veel uitgeleverd, zodat ze kunnen acclimatiseren en met een wit puntje de grond in kunnen voor een optimaal resultaat.

Er kan nog steeds worden gecontracteerd voor komend seizoen, over het algemeen wordt er besloten om dit jaar wat meer vast te leggen als in andere jaren. Afland lopen we ook redelijk vol, uit de bewaring is er nog voldoende ruimte. Wij bieden verschillende contractvormen aan, creatieve oplossingen voor zekerheid in een wispelturige markt.

 • Vaste prijs contracten.
 • Bodem/maximum contracten, diversen vormen.
 • Bodem contracten met meedelen.
 • Poolcontracten met tendermogelijkheden.

Voor meer informatie neem contact op met:

Jelmer van Meer                                                            Richard de Koster

j.vanmeer@selectpotato.nl          of                           r.dekoster@selectpotato.nl

+31 (0)6-13457688                                                         +31 (0)6-53770668

 

Pootgoed

De verwachting is dat het komend seizoen het pootgoed areaal in Nederland, België en Frankrijk flink zal krimpen. Het risico voor de pootgoedteelt is tegenwoordig zeer groot, met risico op verlaging of afkeuring. Dit kan o.a. door virus / bacterie, maar ook wordt Chitwoodi een steeds groter probleem,  dan sta je met lege handen en een probleempartij. Verschillende pootgoedtelers wagen dit jaar dan ook de stap naar consumptieteelt. Het is te bezien hoe de pootgoedteelt er de komende jaren gaat uitzien, want pootgoed hebben we eenmaal nodig voor de uitplant van consumptie.

Let goed op de volgende punten bij ontvangst en behandeling van uw pootgoed:

 • Bewaar uw TIR-certificaat of big bags/zakken labels goed, want u krijgt deze maar 1 keer bij aflevering!
 • Houd verschillende telernummers apart als u gaat planten, mochten er later klachten voordoen.
 • De beste opslag is uw pootgoed in kisten te bewaren, met goede verversing van lucht.
 • Bewaar pootgoed niet te lang in big bags, dit zijn vervoermiddelen en niet bedoeld voor lange opslag! Buiten zetten en de big bags van boven open maken om te luchten
 • Opslag in een kieper is geen opslag voor pootgoed door verstikking, condens.
 • Behandel uw pootgoed tegen rhizoctonia/fusarium (en evt. zilverschurft en zwarte spikkel)
 • Let op bij het snijden van pootgoed dat u de hygiëne goed op orde heeft. Ontsmetten van alle apparatuur na elke partij en snij niet als er lange kiemen op de knollen zitten.
 • Probeer altijd de knollen van een partij te tellen.

Pootgoed is er nog voldoende beschikbaar, op dit moment wordt er nog volop gesorteerd in de fritesrassen en zijn de middenmaten ietwat schaars. De verwachting is dat deze maten ook weer beschikbaar komen, enkele rassen zijn wel zo goed als uitverkocht, maar hieronder een update:

Frietrassen:
Anosta Uitverkocht
Première 28/35, 35/55 uitverkocht
Zorba 28/35 en 35/50
Francis Uitverkocht
Amora Uitverkocht
Sinora 35/55 voorlopig uitverkocht
Agria is beschikbaar, eventueel hogere klassen.
Babylon restanten (nieuwe Agria type)
Innovator is beschikbaar
Fontane 35/50 voorlopig uitverkocht
Challenger 35/50 voorlopig uitverkocht
Markies 35/50 voorlopig uitverkocht
Arsenal is beschikbaar
Kingsman
restant 28/35 beschikbaar
Linus
28/35 en 35/50 is beschikbaar (lichte grond, zeer lang bewaarbaar)
Alegria
restant 35/55 en 55/65 beschikbaar
Jurata restanten (Innovator segment)
Tessa 1 big bag 35/55 (nieuw geelvlezig frietras!)
Swing 1 big bag 28/35 (nieuw geelvlezig frietras/schillerij en export)
 
Tafel- export rassen:
Anaïs Beschikbaar
Frieslander Beschikbaar
Melody Beschikbaar
Musica Beschikbaar
Mikado Beschikbaar (uit Frankrijk)
Milva Beschikbaar
Jelly Uitverkocht
Karelia Beschikbaar

Wij hebben als Select Potato een breed assortiment met rassen, elk ras geschikt voor eigen grondsoort en afzet. Wilt u een proefzak van 25 kg testen tussen een bestaand ras dan is dit altijd mogelijk. In totaal verhandelen wij circa. 75 verschillende rassen, dus weet u niet precies wat u zoekt, neem contact op met:

 

Richard de Koster                                                                          Jelmer van Meer

R.dekoster@selectpotato.nl                      of                           j.vanmeer@selectpotato.nl

+31(0)6-5377 0668                                                                         +31 (0)6 13457688

 

Potatopol

Wanneer u pootgoed ontvangt en de herkomst hiervan is van buiten Nederland (bijv. België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken), dan dient er voor de Potatopol verzekering een importkeuring op bruin en ringrot te worden gedaan. Deze keuring heeft in het buitenland sowieso al plaatsgevonden, maar deze keuring is niet gevalideerd voor de Nederlandse markt!

Mochten hier nog vragen over zijn, neem dan contact op met:

Jelmer van Meer

J.vanmeer@selectpotato.nl

+31 (0)6-13457688

 

Call Now Button